Project Description

Ultraljud atomiserande munstycke

Ultraljudatomiseringsmunstycket kan användas för effektiv återfuktning, cool sprutning, mögelsmörjning, sprutningsinsprutning och luftdesinfektion etc.

 • ultrasonic atomizing nozzle
 • ultrasonic atomizing nozzle

Ultraljud atomiserande munstycke karaktär:

 • De genomsnittliga dropparna är små och enhetliga. Det är mycket viktigt för dammbekämpning.
 • Vibrationerna i det ingreppande huvudet och höghastighetsluften kan undvika att dammet fastnar i spruthålet. Det är tillförlitligt och mindre fast.
 • Mycket lätt att installera.

Ultraljud atomiserande munstycke

Munstycke Utseende

typer av ultraljud atomiserande munstycke

Tekniska uppgifter

ultraljud atomiserande munstycke tekniska data

Installation

Ultraljudatomiseringsmunstycket kan anslutas med de två olika adaptrarna, vanliga typer av typ och tunnväggstyper.

ultraljud atomiserande munstycke installation

Vanliga typer

Vanliga typer kan svetsas eller andra metoder för att fixa vid arbetspunkten vatten inloppstråd är G1/8, Air inloppstråd är G1/4.

De tunna väggtyperna

De tunna väggtyperna installeras på den tunna väggen, bottentråden passar in i de tunna väggöppningarna och använder locken för att fixera den på väggen.

Förfrågan till vår expert

  Your Name*

  Your Email*

  Your Phone*

  Your Description*